चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से पहला अवलोकन भेजा, चंद्रमा की मिट्टी का मापा तापमान

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने रविवार को कहा कि चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से…

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *